Što je Nobula case?

Nobula Case je aplikacija koja omogućuje interaktivno učenje kroz rješavanje slučajeva. Slučajevi, pripremljeni od strane stručnjaka simuliraju stvarnu situaciju. Aplikacija se može koristiti kao web servis na različitim platformama ili kao aplikacija na fizičkim događanjima npr.  kongresima i simpozijima. 

Do sada, najviše iskustva imamo s edukacijom liječnika gdje se aplikacija koristi na velikim touch screen monitorima na simpozijima ili u sklopu edukativnih portala kao web servis.

Primjer s edukacije uživo

Grupa liječnika (4-7) zajedno prolazi kroz slučaj koristeći različite module:

Anamneza

Interaktivni status

Laboratorijski nalazi

Sva potrebna dijagnostika

Detaljno odgovorena pitanja

Slajdovi koji potiču raspravu

U razvoju aplikacije nastojali smo da učenje bude i zabavno pa sudionici cijelo vrijeme skupljaju bodove i mogu se natjecati s drugim grupama ili sudionicima.

//jAVITE NAM SE

POTREBNE SU VAM KONZULTACIJE?