Umetanje oblika

U ovom tutorialu naučit ćete kako umetnuti i urediti oblike u Nobula Editoru.

Na bočnoj traci “Components” nalazi se podbočna traka pod nazivom “Shapes”. Ovdje možete pronaći šest ikona: “Circle”, “Square”, “Line”, “Triangle”, “Star” i “Arrow” . Budući da su ploča dizajna i njezine opcije iste za sve oblike, za potrebe ovog vodiča koristit ćemo kvadrat kao primjer. Klikom na ikonu odabirete oblik koji želite. Na bočnoj ploči možete ga imenovati, promijeniti boju, odlučiti želite li da bude ispunjen ili ne, i animirati ga ako to želite. Crte i strelice se ne mogu popuniti. Također, za linije možete odabrati koliko želite da budu debele.