EU fondovi

Naziv projekta
„NOBULA Interactive Case“

Kratki opis projekta
Projekt “NOBULA Interactive Case” je nova tehnologija za online učenje u zdravstvu. Pomaže ljudima da uče rješavajući stvarne medicinske slučajeve. Najvažnija stvar je da se sve radi digitalno, s interakcijom i fokusom na medicinsko otkrivanje problema.

Ciljevi projekta:
Povećanje kapaciteta poslovanja, jačanje konkurentnosti i rast Prijavitelja razvojem inovativnog tehnološkog rješenja NOBULA Interactive Case

Očekivani rezultati projekta:
Razvoj jednog inovativnog rješenja, povećanje prihoda od prodaje i od izvoza, osposobljeni djelatnici za spremnost za investicije, zaposleni novi djelatnici

Ukupna vrijednost projekta:
196.799,42 EUR

EU POTPORA:
131.271,96 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
01.10.2022. – 01.04.2024.

Kontakt osoba za više informacija:
Zoran Milas, +385/877-827

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika NOBULA technologies d.o.o.

Projekt je financirala Europska unija – NextGenerationEU