U današnjem svijetu, tehnologija se konstantno razvija i mijenja naše živote na niz načina. Kada govorimo o tehnološkom napretku, učenje ne bi smjelo biti iznimka. Kako bi bilo učinkovitije i u skladu s potrebama modernog društva, obrazovanje treba pratiti razvoj tehnologije. Upravo, integracija tehnologije u proces učenja može potaknuti motivaciju, zainteresiranost i interakciju učenika. U konačnici, navedeno dovodi do boljih rezultata.

Učenje uz tehnologiju omogućava pristup obrazovnim materijalima u bilom kojem trenutku i bilo gdje. Također, može biti personalizirano i prilagođeno individualnim potrebama i stilovima učenja. U konačnici, učenje uz tehnologiju može pomoći u stvaranju tehnološki pismenih pojedinaca. Upravo je to bila jedna motivacija našeg tima za stvaranje aplikacije Nobula Interactive Case.

Naš cilj je jasan: revolucionirati edukaciju pružajući praktičan i učinkovit pristup učenju.

Učenje temeljeno na slučajevima (CBL) je globalno priznata metoda, a Nobula Interactive Case se oslanja na ovaj pristup nudeći napredne funkcionalnosti.

CBL nije novost kada govorimo o medicinskom obrazovanju, ali inovativna aplikacija koja ide u korak s napretkom tehnologije, jest! Nobula Interactive Case alat je koji mogu savladati svi. Kako bismo dodatno pojednostavili proces upoznavanja s aplikacijom, napravili smo tutoriale za pomoć korisnicima.

Vrijednost aplikacije Nobula Interactive Case prepoznata je na Medicinskom Fakultetu u Rijeci. Dojmove je s nama podijelila izv. prof.dr.sc. Nina Pereza dr. med.

Vaši studenti su isprobali Nobula Interactive Case, kakve su reakcije?

Reakcije su odlične, ne samo od strane studentske populacije, nego i nastavnika koji su aplikaciju isprobali. Osobno sam zaista ponosna što sam prva na Medicinskom fakultetu u Rijeci imala priliku izraditi primjere prikaza slučajeva kroz aplikaciju. Studenti najviše vole činjenicu da aplikacija povećava razinu interakcije tijekom samog nastavnog procesa. Također, to što poveznicu na prikazu slučajeva možete postaviti na sučelje za e-učenje. I im je dostupno u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu!

Također im se posebno sviđa to što mogu dobiti povratnu informaciju o svojim odgovorima, bili oni točni ili netočni.  Na taj način imaju povratnu informaciju o svom napretku.

Medicinski fakultet u Rijeci vidi primjenu aplikacije u svakodnevnom radu jer ju možemo koristiti na predavanjima, seminarima i vježbama s ciljem aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces. Izrada setova analiza slučajeva koji se mogu postavljati na sučelje za e-učenje je također nešto što vidimo kao mogućnost implementacije na našem fakultetu.

Ono što bi bilo zanimljivo kliničarima je da, ako tog dana nemaju vremena ili stvarnog pacijenta na određenu tematiku, studentima se putem Nobula Case-a daje prilika da na računalu prođu nekoliko slučajeva iz tematike koja je predviđena za taj dan. Isto tako, naš fakultet u suradnji sa studentskim organizacijama i udrugama organizira nekoliko studentskih znanstvenih skupova i tamo isto vidimo mogućnost primjene kroz različite radionice.

Nobula Case koristi se i u sklopu Medicinskog pub kviza u organizaciji studentske sekcije časopisa Medicina Fluminensis.

Ali smatram da Nobula Case nije namijenjen samo studentima! Osobno vidim veliku primjenu aplikacije u programu za unapređenje nastavničkih kompetencija, jer prilikom izrade jednog slučaja aplikacija potiče nastavnika da se postavi u studentsku perspektivu što je jako zanimljivo!

Više pogledajte u videu: