E-tečaj

E-tečaj s unaprijed snimljenim predavanjima

„Imam novosti o kojima želim educirati stručnu javnost.“,

Vida P.

Čak i prije pandemije COVID-19 postojao je veliki rast u online obrazovnoj tehnologiji, s globalnim ulaganjima u edtech koja su dosegla 18,66 milijardi USD u 2019. godini. Predviđeno je da će ukupno tržište za online obrazovanje doseći 350 milijardi USD do 2025.
Mnogi vjeruju da će se zbog brzog napredovanja ovog oblika obrazovanja u budućnosti pojaviti novi hibridni model obrazovanja, sa značajnim prednostima. Aplikacija nudi inovativno rješenje za kreiranje online edukacija. Mnogi predavači i korisnici su uvidjeli prednosti online načina podučavanja i planiraju ih koristiti i nakon završetka globalne pandemije.

Za vašu najnoviju edukaciju Nobula event aplikacija nudi modul za kreiranje online edukacija s mogućnošću objave materijala u video, audio, .pdf ili nekom drugom formatu. Aplikacija prati aktivnosti korisnika, a korisnik može nakon pregledanog materijala pristupiti testiranju. Nakon odslušane edukacije izdaje se i potvrdnica.

Nobula NextGen EU
adresa

ZICER, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 12

telefon

+385 98 877 827