MAU: Zašto smo odabrali ovaj pristup?

Mjesečno aktivni korisnici, poznati i kao MAU, ključan su pokazatelj performansi koji se koristi za analizu angažmana korisnika. Upravo je visok broj aktivnih korisnika tijekom dužeg vremenskog razdoblja pokazatelj stabilnog korisničkog angažmana, a nizak broj MAU-a može ukazivati na usporavanje poslovanja ili odlazak korisnika.

Mjerenjem do bolje strategije

Upravo, mjerenjem mjesečnih aktivnih korisnika, tvrtka postavlja sebe u bolji položaj za oblikovanje budućih marketinških strategija i poboljšanje korisničkog iskustva. U konačnici, praćenje MAU-a pomaže bolje razumjeti zdravlje vašeg poslovanja i njegovu izvedbu iz mjeseca u mjesec. Svakoj tvrtki je važno postići profit, a to se može postići samo ako korisnici stvarno koriste proizvod. Stoga je važno mjeriti korisnike koji su u interakciji s ključnim značajkama vašeg proizvoda.

Zašto je MAU važan?

MAU označava broj jedinstvenih korisnika koji su izvršili određenu radnju u aplikaciji unutar 30 dana. Ono što treba naglasiti jest da se korisnici mogu smatrati aktivnima samo na temelju prijave. Nadalje, praćenje angažmana korisnika tijekom vremena, otkrivanje njihovih preferencija i procjena učinka marketinških inicijativa i lansiranja novih značajki, veliki je benefit ovog pristupa. Može se koristiti i za izračunavanje ili predviđanje odustajanja korisnika, što je važno za unapređenje ukupnog mjesečnog angažmana. Kao i svaki pristup, i ovaj ima određene nedostatke. MAU otkriva samo količinu korisnika, a ne i njihovu kvalitetu. Razvoj aplikacija može biti izazovan, posebno kada je u pitanju određivanje cijena.

Upravo je MAU, bio ključni faktor koji smo koristili u oblikovanju cijena naše usluge. S Nobula Case Creatorom, fokusirali smo se na transparentnost i pravednost. Klijent plaća isključivo ono što koristi, a svaki mjesec, nova skupina korisnika ima priliku pridružiti se kampanji, pružajući jedinstveno iskustvo i prilagodljivost bez financijskog pritiska.

Nobula NextGen EU
adresa

ZICER, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 12

telefon

+385 98 877 827