Nobula Case Creator na međunarodnoj konferenciji

Zdravstveni djelatnici i medicinski edukatori u posljednjih nekoliko godina suočavaju se s promjenom paradigmi poučavanja i učenja. S ciljem prepoznavanja izazova u medicinskom obrazovanju i uspostavljanju suradnje pokrenuta je međunarodna konferencija. Naziv je „First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education“.

Inovativnost i potencijal aplikacije Nobula Case Creator prepoznali su organizatori konferencije. Iznimna nam je čast što imamo priliku predstaviti se međunarodnoj zajednici u Lovranu. Na našoj radionici naglasak ćemo staviti na interakciju u „live“ učionici i podacima koji se mogu analizirati nakon nastavnog sata.

O MedRi 2023:

Brzi napredak novih strategija poučavanja i učenja, poput uvođenja učenja usmjerenog na učenika, e-učenja, međuprofesionalnog obrazovanja i kliničke simulacije, nameće potrebu za istodobnim promjenama kurikuluma i ponovnim osposobljavanjem edukatora. Posebnost medicinskog i zdravstvenog obrazovanja zahtijeva provođenje posebnog kurikuluma za obrazovanje edukatora za ovu višedimenzionalnu, zahtjevnu i nadasve plemenitu misiju. Dodatno, novonastale okolnosti naglašavaju važnost osnivanja posebnih fakultetskih razvojnih jedinica za podršku stručnom i akademskom rastu i razvoju medicinskih edukatora.

S obzirom na sve veću potrebu za promjenama kurikuluma i prekvalifikacijom edukatora na svim razinama medicinskog obrazovanja, Medicinski fakultet u Rijeci i Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, Hrvatska liječnička komora, Sveučilište u Rijeci i KBC Rijeka, pokrenuli su inicijativu organizacije konferencije za prepoznavanje trenutnih izazova u medicinskom obrazovanju, pružanje mogućih rješenja, utvrđivanje najboljih praksi i uspostavljanje suradnje. Osim toga, održat će se poseban paralelni međunarodni studentski simpozij, koji će naglasiti neprocjenjivu ulogu studenata medicine kao partnera i edukatora.

Nobula NextGen EU
adresa

ZICER, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 12

telefon

+385 98 877 827